Turisme

Otos, el poble dels Rellotges de Sol
El funcionament i orige en el mon rural dels Rellotges de Sol
Relació dels autors, de les obres, tipologia y relació de la ubicació de les mateixes en la població
Currículums dels artistes
Andreu Alfaro i Hernández (València, a l’Horta 1929)
Rafael Amorós (Albaida, 1964)
Joan Olivares i Alfonso (Otos, 1956)
Rafael Armengol (Benimodo, 1940)
Arcadi Blasco (Mutxamel, Alacant)
Manolo Boix (L’Alcúdia-València, 1942)
Artur Heras (Xàtiva, 1946)
Elisa Martí i Quilis (Otos)
Antoni Miró ( Alacant, Alcoi 1944)
Tino Pla (Otos)