Avalem jovesAjuntament de Otos

Avalem

Avalem joves

AJUNTAMENT D’OTOS

PROGRAMA EMPUJU: SUBVENCIÓ DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 30.414,48 €. COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE).

NOMBRE DE PERSONES CONTRACTADES: 2

DURACIÓ DELS CONTRACTES: DATA INICI: 26/07/2017 DATA FI: 25/07/2018

TASQUES: Manteniment i neteja del casc urbà i de les zones recreatives del municipi.

PROGRAMA EMCUJU: SUBVENCIÓ DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 25.600,08 €. COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE).

NOMBRE DE PERSONES CONTRACTADES: 2

DURACIÓ DELS CONTRACTES: DATA INICI: 26/07/2017 DATA FI: 25/07/2018

TASQUES:

-Manteniment i actualització de la pàgina web, reforç en tasques administratives.

– Suport en el centre d’educació infantil i activitats socioculturals.

 

Enllaços:

Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social)