Anunci de l'Ajuntament d’Otos per la qual es convoca procediment per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí del lloc de Secretària-Intervenció de classe tercera.
Per Resolució d’Alcaldia de data 1 de juny de 2018 es varen aprovar les bases i la convocatòria de procediment per a la formació d’una borsa de treball per a cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament d‘Otos en cas de vacant. El termini de presentació de sol•licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci. Les sol•licituds per a participar en aquest procediment selectiu es dirigiran a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament d’Otos, i s’han de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en horari d’oficines, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Les bases que regiran el procediment estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Ajuntament d’Otos, al carrer Santo Cristo, 12. 46844 Otos i en la pàgina web www.otos.es.
15/06/2018
Bases

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30